Skip to main content

Stichting de Roerparel

heet u welkom

De Roerparel is de plek in St. Odiliënberg waar sport en ontspanning samen komen.

Wekelijks komen honderden enthousiastelingen uit de gemeente Roerdalen naar de Roerparel om te sporten, voor gemeenschappelijke activiteiten, voor gezelligheid en om vrienden en kennissen te ontmoeten. Ook komen mensen voor de trombosedienst en is er de vrijwilligersbibliotheek, Berger Bieb, gehuisvest. Op deze site vindt u alle informatie en mocht u iets missen schroom dan niet om contact op te nemen.
Sporthal en Dorpshuis de Roerparel biedt ruimte aan sportverenigingen om binnensport te beoefenen en aan allerlei organisatie om activiteiten uit te voeren. Op deze pagina vindt u verder informatie en achtergronden.

Hoe het begon

De geschiedenis van de Stichting de Roerparel Sint Odiliënberg

In 1990 heeft de toenmalige Gemeente Sint Odiliënberg een nieuw Multifunctioneel Centrum ‘de Roerparel’ laten bouwen aan de Schaapsweg 24. Deze verving het oude MFC ‘de Roerparel’, gelegen aan de Molenweg. Tegenwoordig zit daar de Plus Crombach.
De gemeente St. Odiliënberg, vanaf 1991 de gemeente Ambt Montfort en sinds 2007 de gemeente Roerdalen heeft tot 1 juli 2018 het gebouw geëxploiteerd en beheerd.
Als gevolg van het accommodatiebeleid van de gemeente Roerdalen, zijn de verenigingen, die gebruik maakten van de Roerparel, een werkgroep gestart om na te gaan of exploitatie en beheer van de Roerparel in eigen beheer mogelijk was. De werkgroep heeft randvoorwaarden gedefinieerd, waarna de gemeenteraad dit begin 2018 goedkeurde. Vervolgens is de stichting de Roerparel sint Odiliënberg opgericht voor het beheer en de exploitatie van het complex, inclusief een nieuw te creëren dorpshuisfunctie.
Per 1 juli 2018 is effectief beheer en exploitatie overgegaan van de Gemeente Roerdalen naar de stichting. De vier grootste gebruikers van het complex waren toen de Seniorenvereniging St. Odiliënberg, SV Ludentes, BC De Snelle Shuttle en Sporting Club Mellow. Zij vormen samen met de Verenigingsraad St. Odiliënberg (VRO), die de andere gebruikers vertegenwoordigde, de stichting.
Het gebouw bestaat nu uit een dorpshuis gedeelte met café – restaurant en diverse zalen voor een breed scala aan activiteiten en een wedstrijdsporthal met kleedlokalen en tribune.
De 5 verenigingen zijnde de Senioren vereniging St. Odiliënberg, de volleybal Sportvereniging Ludentes, de Badmintonclub De Snelle Shuttle, de Sporting Club Mellow alsmede de Verenigingsraad St. Odiliënberg VRO, besloten een Stichting in het leven te roepen voor het beheer en exploitatie van het gebouw. In maart 2018 is de Stichting opgericht en de Stichting heeft per 1 juli 2018 het beheer en exploitatie overgenomen van de Gemeente Roerdalen.

Indeling van de Roerparel

Na een verbouwing eind 2018 bestaat het pand nu de volgende ruimtes:
 • Wedstrijdsporthal met kleedlokalen, toiletten, tribunes e.d.
  De sporthal is door middel van een scheidingswand in 2 of 3 delen te splitsen. De hal kan in 3 gedeelten verhuurd worden, veld 1, 2 en 3. De sporthal is voorzien van een LBK installatie voor de luchtverversing en verwarming cap 13000 m³/uur.
 • Café -Zaal – Bergerac met een volledige restaurantkeuken (Foyerzaal 1)
 • Foyerzaal 2, Zaal (120 m²)
 • Foyerzaal 3, Biljartzaal (120 m²)
  Foyerzaal 2 en 3 zijn door middel van een schuifwand gescheiden. Door het samenvoegen, in het kader van de dorpshuisfunctie, ontstaat een grote zaal voor 220 personen.
 • Kleine vergaderzaal (36 m²)
 • Roerparelzaal (135 m², vrijwillige bibliotheek)
 • Dartroom
 • GGD consultatiebureau

Huren

Diverse zalen en de sporthal zijn te reserveren op momenten dat ze niet in gebruik zijn. Hoe dit gaat kunt lezen bij ‘Reserveren’. Een gemaakte reservering op deze site is niet definitief. Medewerkers controleren of een aanvraag past binnen de doelen van de Roerparel en of gewenste tijden en voorzieningen beschikbaar zijn. Dit betekent dat een reservering pas definitief is nadat een medewerker dit als zodanig heeft bevestigd. Voor meer informatie neemt u telefonisch of via email contact op.
Café-zaal Bergerac verzorgt de catering. Hiertoe kunt u altijd contact opnemen via het telefoonnummer of de email.

Milieubewust

Het gebouw is voor zover mogelijk duurzaam ingericht met ledverlichting en warmtepompen voor verwarming en koeling. Er is veel geïnvesteerd in energiezuinige ventilatie en luchtbehandeling. Ook de sporthal is voorzien van ledverlichting en heeft een geïsoleerd plafond. Om energie op te wekken ligt het dak van de Roerparel vol met 452 zonnepanelen. Hiervan heeft de Roerparel er 252 in eigen gebruik. Van de hiermee opgewekte energie is 80% voor eigen gebruik, de overige 20% levert de Roerparel aan het elektriciteitsnet. De resterende 200 panelen, in gebruikt bij Het Postcoderoos project St. Odiliënberg, zijn van de Energie Coöperatie Roerdalen (ECR). Inwoners van Roerdalen hebben hiermee de mogelijkheid om zonder eigen zonnepanelen toch duurzaam energie te produceren. Op dit moment komt alleen bij strenge vorst de gasketel nog in actie voor extra verwarming.